Mayıs 1, 2021 Avian Influenza Virusu Enfeksiyonu

Avian Influenza Virusu Enfeksiyonu

Avian influenza virusu enfeksiyonu. Enfeksiyonun etkeni Orthomyxoviridae familyasında yer alan influenza A virusudur. Virus zarflı ve RNA yapısına sahip bir virusdur. 16 hemaglutinin ve 9 nöyraminidaz tipi olmak üzere toplamda 25 türü bildirilmiştir. Birçok kuş türünde bu virusun varlığı tesbit edilmiştir.. Ancak papağangillerde nadir görülür ve yüksek patojen avian influenza viruslardan kaynaklanan enfeksiyonlar ki özellikle grip oluşmaktadır.

Göçebe kuşlara oranla insidensi çok düşüktür. Papağanlarda daha çok H4H3 ve H5N2 alt tipleri tesbit edilmiştir. Virusun sindirim ve solunum sistemindeki epitel dokuya etkisi vardır. Avian influenza ’nın kuşlarda görülme olasılığı kuşun dış ortamda diğer vahşi yaşam süren kuşlarla teması ve populasyona dışarıdan yakalanmış kuş katılmasına bağlıdır. Ülkeler arası transport riski artırabilir. Evde beslenen kuşlarda görülme olasılığı azdır fakat bu kuşlara insandan influenza virusu bulaşabilir. Bu durum özellikle evde kuş besleyenler için önemlidir. Özellikle grip olan evcil kuş sahipleri kuşlarına bu enfeksiyonu bulaştırma da risk oluşturmaktadır. Tabi bu durum yakalandığınız gribin türüne göre değişmektedir.2005-2006 yıllarında H5N1 suşunun yarattığı pandemide dahi evcil kuşlarda H5N1 vakası tek tük rapor edilmiştir.

Enfeksiyonun Klinik Belirtileri

Yaşla beraber sıvısal bağışıklık arttığı için maternal antikor düzeyi düşük genç hayvanlar etkilenir. Klinik olarak daha çok solunum ve sindirim sistemi belirtileri ile karakterizedir. Bazı vakalarda sinir sistemi etkilenebilir.

  • Hırıltılı solunum,
  • Burun akıntısı,
  • Burun tıkanması,
  • Kafada şişme,
  • Halsizlik
  • İshal en sık görülen belirtilerdir.
  • Nekropside kafada ve iç organlarda hemorajiler, bezli midede nekrotik odaklar görülür.

Avian Influenza Virusu Enfeksiyonu Nasıl Teşhis Edilir?

Enfeksiyonun teşhisinde ilk olarak klinik belirtiler ve patolojik bulgular fikir verir. Kesin tanı için virus izolasyonu, IFAELISAhemaglutinasyon inhibisyonvirus nötralizasyonRT-PCR ve real-time RTPCR kullanılır. RT-PCR yapılırsa öncelikle matriks proteinlerine ilgili genler aranır daha sonra tip spesifik primerler ve problarla real-time PCR yapılarak tip belirlenmeye çalışılır. Tanı amacıyla dışkıkloaka ve burun sürmelerisolunum çıkartısıkan ve iç organlar kullanılabilir.

Avian Influenza Virusu Enfeksiyonun Tedavisi Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi viral bir enfeksiyon olduğu için kesin tedavi yöntemi yoktur. Enfeksiyonuna yakalanmış bir evcil kuşumuzun öncelikli olarak bağışıklık sistemi zayıfladığı için sekonder enfeksiyonlara daha çok açık hale gelirler. bu durumdan ötürü öncelikle sekonder enfeksiyonları engellemek için geniş spektrumlu antibiyotik kullanılır. Bunun yanında destek amaçlı vitamin ki özellikle c vitamini ve mineral kullanılır. Ateş duruma göre de nsaidsler kullanılır.

Enfeksiyonundan Nasıl Korunulur?

Populasyona yeni kuş katılacağında dikkat edilmesi gerekir. Şüpheli kuşlar RT-PCR ile test edilmelidir. Pozitifler 9 hafta süreyle ayrı tutulur ve tekrar test edilirler. Eğer RT-PCR ile yüksek patojen suj çıkarsa ötanazi önerilir ve bildirimi zorunludur. İnsanlar grip olduğu dönemlerde ellerini yıkayıp dezenfekte ederek kuşa yaklaşmamalıdır. Ayrıca buruna virus koruyucu maske takılması riski azaltır. Hipoklorit ile dezenfeksiyon ortamdaki virusun azaltılması açısından önemlidir. Rutin olarak aşı uygulanmaz. Kuşlardan bazı influenza virusları insanlara bulaşabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir