petlovebutik

SEVGİ HER CANLININ HAKKIDIR

Newcastle (Yalancı Veba) Hastalığı

Newcastle (Yalancı Veba) Hastalığı Newcastle (yalancı veba) hastalığı halk arasında kıran hastalığı olarak da bilinir. Newcastle (yalancı veba) hastalığı Newcastle disease, Newcastle Krankheit ve Maladie de Newcastle olarak da anılmaktadır. Newcastle (yalancı veba) hastalığı kanatlıların solunum, sindirim ve sinir sistemlerinde bozukluklar meydana getiren, çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığıdır. Newcastle (yalancı veba) hastalığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan bütün ülkelerde büyük bir problem olarak zaman zaman ortaya çıkmakta ve büyük ekonomik […]

Kuşlarda Salmonella Enfeksiyonu

Kuşlarda Salmonella Enfeksiyonu Kuşlarda salmonella enfeksiyonu etkeni iki farklı Salmonella türü olan S. Enterica ve S. Bongor ‘nin 2500 ‘den fazla serovar ‘ bilinmektedir. Salmonellosis insidensi ve etkilenen türler yıl ve bölgeye göre değişir. Yeni ve bilinmeyen varyeteler kolaylıkla yeni yakalanan vahşi papağanlarla bulaşır. Salmonellananın patogenitesi farklı serotipler arasında ve içinde değişim gösterir. S. Enteritidis gibi bazı serotipler, zoonotikdir ve özel öneme sahiptir. […]

Kuşlarda Pacheco Hastalığı

Kuşlarda Pacheco Hastalığı Kuşlarda Pacheco hastalığı, Parrot Herpes olarak bilinen Pacheco hastalığı, akut viral hepatitise neden olur. İlk olarak 1930 yılında sadece papağangillerde rapor edilmiş ve zaman içinde daha duyarlı oldukları saptanmış. Pacheco hastalığı kükürt göğüslü veya gökkuşağı gagalı Tukan’da da (Ramphastos sulfuratus) saptanmıştır. Hastalığa Amerikan kıtası orijinli papağangiller, eski dünya orijinlilerden daha duyarlıdırlar. Pacheco hastalığı virusu […]

Köpek ve Kedilerde Akut Renal Yetmezliği

Köpek ve Kedilerde Akut Renal Yetmezliği Köpek ve kedilerde meydana gelen akut renal yetmezliği, hayvanın idrar miktarındaki ani azalma ve kan serumundaki üre ve kreatinin seviyesinin artışıyla karakterize olan bir sendrom olup akut seyirlidir. Bu tür böbrek yetmezliklerinde, böbreğin işlevi birkaç gün içerisinde hızla azalmaktadır. Böbreğin fonksiyonundaki bu azalmayla birlikte canlı vücudunda sıvı ve elektrolit dengesizliği […]

Kedilerde Veba (Plague)

Kedilerde Veba (Plague) Kedilerde Veba ingilizce olarak Plague olan hastalığın Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Etken kemirici hayvanların pireleri tarafından çeşitli hayvan ve insanlara nakledilir. Hastalık veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, hasta sahipleri ve bilhassa kediler için tehlikelidir. Son yıllarda kedilerin vebanın zoonotik yayılmasında rol oynadıkları ve daha çok evcil kedilerin primer akciğer vebasının başlıca nedeni olduğu ortaya çıkmıştır. Kedilerde Veba hastalığı […]

Kedilerde Mide Ülseri Hastalığı

Kedilerde Mide Ülseri Hastalığı Kedilerde mide ülseri hastalığı kedilerde sadece ülser dendiği zaman mide akla gelmez ülser mide dışında ağız da ya da duodenumda da ülserle karşılaşabiliriz. Kedilerde Mide Ülseri Etiyolojisi Etiyoloji de bir çok etken rol oynamaktadır.  – En önemlisi tedavilerde kullanılan NSAI dediğimiz yangı giderici, aneljezik ve antipiretik özelliklerinden yararlandığımız ilaçlar neden olmaktadır. -Steroidler -Stres faktörleri -Travma -Şok ve […]

Kedilerde Mastitis ve Agalactia

Kedilerde Mastitis ve Agalactia Kedilerde mastitis meme bezlerinin bakteriyel enfeksiyonu sonucunda laktasyon da bulunan kedilerde şekillenebilir. Mastitisin olası sebepleri, hematogen yayılma şeklinde olabileceği gibi, travma veya hijyenik koşulların kötü olması sonucunda da görülebilir. Meme yangılarında sıklıkla E. coli, Staph. aureus ve R-hemolotik streptokoklar rol oynar. Hafif klinik seyri yanısıra, şiddetli seyreden olgular da görülebilir. Hafif olgularda hasta memeler sert, büyümüş, ağrılıdır […]

Kedilerde Lyme (Borreliosis) Hastalığı

Kedilerde Lyme (Borreliosis) Hastalığı Kedilerde lyme, borreliosis hastalığı, kedilerde nadir görülmesine rağmen, lyme hastalığının dünyadaki en yaygın keneyle bulaşan hastalıklardan biri olduğu bilinmektedir. Borreliosis kenelerle nakledilen Borrelia Burgdorfi isimli spiroketin neden olduğu bir hastalıktır. Kuzey Amerika, Avusturalya ve Avrupada görülen bu hastalığa Türkiye’de rastlandığı hakkında bir bilgi yoktur. B. Burgdorfi, Borrelia familyasını büyüme özelliklerini gösteren […]

Kedilerde Hipokalsemi (Puerperal Tetani, Eklampsia)

Kedilerde Hipokalsemi, laktasyonun başlaması ile birlikte bağırsaklardan yeterince kalsiyum emilememesi ve kemiklerden mobilizasyonun sağlanamaması sonucu hipokalsemi ile ortaya çıkar. Daha çok küçük cüsseli kedilerde ve doğumu izleyen 21 gün içinde görülür. Bazen gebeliğin son dönemlerinde de rastlanabilir. Hayvan sahibi hastalığın semptomlarını fark ettiğinde genellikle serum kalsiyum konsentrasyonu 7 mg/dl ‘nin altına düşmüştür. Kedilerin Vücudunda Kalsiyum Nasıl Düzenlenir […]

Kedilerde Derinin Mantar (Sporotrichosis) Hastalığı

Kedilerde Derinin Mantar (Sporotrichosis) Hastalığı Kedilerde derinin mantar (Sporotrichosis) hastalığı köpeklerde de olduğu gibi sporothrix (sporatrichum) schenckii isimli mantarın neden olduğu ve subkutan doku ile derinin irinli kronik granulomatos bir enfeksiyonudur. Kediler şiddetli bir deri sporotrikozu yaşama eğilimindedir, bu da onları enfeksiyonu diğer hayvanlara ve insanlara bulaştırma konusunda daha büyük bir risk haline getirir. Kedilerde, dışarıda dolaşan […]

Başa dön