Mayıs 2, 2021 Kedilerde Hipokalsemi (Puerperal Tetani, Eklampsia)

Kedilerde Hipokalsemi (Puerperal Tetani, Eklampsia)

Kedilerde Hipokalsemi, laktasyonun başlaması ile birlikte bağırsaklardan yeterince kalsiyum emilememesi ve kemiklerden mobilizasyonun sağlanamaması sonucu hipokalsemi ile ortaya çıkar. Daha çok küçük cüsseli kedilerde ve doğumu izleyen 21 gün içinde görülür. Bazen gebeliğin son dönemlerinde de rastlanabilir.

Hayvan sahibi hastalığın semptomlarını fark ettiğinde genellikle serum kalsiyum konsentrasyonu 7 mg/dl ‘nin altına düşmüştür.

Kedilerin Vücudunda Kalsiyum Nasıl Düzenlenir

Kalsiyum, kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak vücutta birkaç durumda bulunur. İyonize kalsiyum kan dolaşımında serbestçe dolaşır ve aktiftir veya kalsiyum gerektiren çok sayıda vücut fonksiyonundan birinde kullanılmaya hazırdır. Kandaki iyonize kalsiyum miktarı sıkı bir şekilde düzenlenir. Çok fazlası tehlikelidir. Çok düşük tehlikelidir. Kandaki kalsiyumun yaklaşık yüzde 50’si iyonize kalsiyumdur.

Kalsiyum da kan dolaşımında dolaşır, ancak serbestçe dolaşmaz. Glikoz molekülleri (görevi kanda serbestçe çözünmeyen maddeleri taşımak olan bir kan proteini) tarafından taşınır veya diğer iyonlarla komplekslenir. Kandaki kalsiyumun yaklaşık yüzde 40 ‘a bağlanır (yani albümin tarafından taşınır veya başka bir tonla komplekslenir). Birlikte eklenen iyonize kalsiyum ve bağlı kalsiyum, toplam kalsiyum olarak adlandırılır. Bu değer çoğu kan kimyası panelinde rapor edilir. Toplam kalsiyum, vücuttaki toplam kalsiyum değil, kan dolaşımındaki toplam kalsiyum anlamına gelir.

Kalsiyum ayrıca kemik minerallerinde de depolanır. Kemiği genellikle iskeleden daha fazlası olarak düşünmüyoruz, şaşırtıcı derecede aktif, canlı bir kemik dokusudur. İşlevlerinden biri de kalsiyumu depolamaktır ve kalsiyum ihtiyaç duyulduğunda kemikten mobilize edilebilir. Normalde bol miktarda kalsiyum vardır ve bu tür bir mobilizasyon kemik yapısını önemli ölçüde zayıflatmaz, ancak fazla kalsiyum mobilize edilirse kemik tükenebilir ve yumuşatılabilir.

Kedilerde Hipokalsemi Tanısı Nasıl Yapılır?

Kedilerde laktasyon tetanisi çok sık görülmez, ancak multipar kedilerde doğumu izleyen iki-dördüncü haftalarda şekillenebilir. Hipokalsemi sonucu eklampsia ve tonoklonik konvulsiyonlara ve hatta sağaltım yapılmazsa ölüme neden olabilir. Başlangıçta huzursuzluk, anoreksi, kusma, polidipsi ve ataksiye sebep olur. Daha sonra musküler spazmlar, tonoklonik konvulsiyonlar, rektal ısının yükselmesi ve son olarak kollaps ve koma şekillenir.

Kedilerde Puerperal Tetani Tedavi Nasıl Yapılır?

Kedilere ise 2 – 5 ml (10 ml ye kadar çıkartılabilir) % 10 kalsiyum boroglukonat, i.v. verilebilir. Ancak yavrulara ek gıda verilmezse analarını emdiklerinden hastalık yineler. Yavrular üç haftalık iseler sütten kesilebilirler. Oral takviyeler ve diğer destek tedaviler yapılmalıdır. Hastanın durumuna göre bu konuda Veteriner Hekiminiz uygulamayı yapacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir